Nantahala – Slate – LAF Zero Wall Recliner, Wedge, Armless Chair & RAF Corner Chaise Sectional

$1,817.40

SKU: 50301/40/77/46/17 Category:

Description

Nantahala – Slate – RAF Corner Chaise
34″W x 63″D x 40″H – 93.0 lbs
Nantahala – Slate – LAF Zero Wall Recliner
35″W x 39″D x 40″H – 100.1 lbs
Nantahala – Slate – Armless Chair
25″W x 39″D x 40″H – 38.0 lbs
Nantahala – Slate – Wedge
71″W x 44″D x 40″H – 78.0 lbs